Latvijas Pekiniešu un Japāņu Hinu Klubs
   Jaunumi      Dokumenti
 
 
 
 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistracijas kārtība

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491:

  • Visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datu bāzē
  • Suņi, kas ir mikročipēti pirms 2011.gada 1.jūlija, datubāzē ir jāreģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam
  • Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datu bāzē

Pirms mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas dzīvniekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (mikročipētam). Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts veterinārārsts.
 
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku
1. Reģistrācijas veidlapa Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa
2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai elektroniskā identifikācijas karte).
3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase

Mājas (istabas) dzīvniekus reģistrē  pie sertificētiem veterinārārstiem, pašvaldībās, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija ir maksas pakalpojums, saskaņā ar cenrādi – 7,11 euro

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22